• head_banner_01

Боёк заттар/пигменттер

  • Боёк/пигмент Колдонмо/аралык боюнча классификация

    Боёк/пигмент Колдонмо/аралык боюнча классификация

    Продукт аты Химиялык түзүлүшү CAS №. Бромамин кислотасы 116-81-4 6-дисульфон кислотасы 90-20-0 Дж кислота 1987-2-5 2-Аминонафталин-1-сульфон кислотасы 81-16-3 2-Амин-1,5 -нафталендисульфон кислотасы 117-62-4 7-Анилино-4-гидрокси-2-нафталенсульфон кислотасы 119-40-4 Дж кислота карбамид 134-47-4 Бета нафтол 135-19-3 Di J кислотасы 1987-3-66 Амино-4-гидрокси-2-нафталенсульфон кислотасы 90-51-7 2,5-диметил-1,4-фени...